50) $query = substr($query,0,50); if(strlen($sort) > 15) $query = substr($sort,0,15); if(strlen($category)>15) $query = substr($category,0,15); $query = str_replace('<','',$query); $query = str_replace('>','',$query); $query = str_replace('^','',$query); $query = str_replace('|','',$query); $query = str_replace('&','',$query); $query = str_replace('[','',$query); $query = str_replace(']','',$query); $query = str_replace('{','',$query); $query = str_replace('}','',$query); $query = str_replace('/','',$query); $query = str_replace('@','',$query); $query = str_replace('!','',$query); $query = str_replace('*','',$query); $query = str_replace('%','',$query); $query = str_replace('$','',$query); $query = str_replace('#','',$query); $query = str_replace('~','',$query); $query = str_replace('`','',$query); $query = str_replace('= ','=',$query); if(stristr($query,'s_type')) { $sort = 'percentage'; $query = str_replace(' s_type','',$query); } if(stristr($query,'s_kleur')) { $sort = 'percentage'; $query = str_replace(' s_kleur','',$query); } if(stristr($query,'s_land')) { $sort = 'percentage'; $query = str_replace(' s_land','',$query); } if($sort == '') { $sort = 'naam'; $s_order = 'naam'; } if($category == '') $ccategory = 'bier'; // HEADER CLASS // if($sort == 'cl') {$ath7 = ' class="athselected"';} else {$ath7 = ' class="ath"';} if($sort == 'naam') {$ath2 = ' class="athselected"';} else {$ath2 = ' class="ath"';} if($sort == 'percentage') {$ath8 = ' class="athselected"';} else {$ath8 = ' class="ath"';} if($sort == 'type') {$ath3 = ' class="athselected"';} else {$ath3 = ' class="ath"';} if($sort == 'kleur') {$ath4 = ' class="athselected"';} else {$ath4 = ' class="ath"';} if($sort == 'land2') {$ath5 = ' class="athselected"';} else {$ath5 = ' class="ath"';} // if($sort == 'prijs') {$ath6 = ' class="athselected"';} else {$ath6 = ' class="ath"';} //SORTEER VOLGORDE // if($sort == 'cl') {$s_order = 'cl,percentage,prijs,land';} if($sort == 'naam') {$s_order = 'substr(naam,1,7),percentage,prijs';} if($sort == 'percentage') {$s_order = 'percentage,type,cl,kleur,land';} if($sort == 'type') {$s_order = 'type,cl,type,prijs,land,percentage';} if($sort == 'kleur') {$s_order = 'kleur,cl,land,type,percentage';} if($sort == 'land2') {$s_order = 'land2,cl,type,kleur,percentage';} // if($sort == 'prijs') {$s_order = 'prijs,cl,land,type,kleur,percentage';} $subtitle = strtoupper(stripslashes($query)); $categoryimg = '
'. $subtitle . '
'; $q2 = str_replace('\\','',$query); $q2 = urlencode($q2); $q2 = stripslashes($q2); $q2 = trim($q2); $c2 = str_replace('\\','',$category); $c2 = urlencode($c2); $c2 = stripslashes($c2); $c2 = trim($c2); $s2 = str_replace('\\','',$sort); $s2 = urlencode($s2); $s2 = stripslashes($s2); $s2 = trim($s2); // HEADER $lijst = '' . "\n"; $lijst .= ' ' . "\n"; $lijst .= ' ' . "\n"; if($category == 'borrelhapjes') $lijst .= ' ' . "\n"; if($category != 'warmedranken' && $category != 'borrelhapjes') // $lijst .= ' ' . "\n"; $lijst .= ' ' . "\n"; if($category != 'warmedranken' && $category != 'borrelhapjes'&& $category != 'softdrinks') $lijst .= ' ' . "\n"; if($category != 'warmedranken' && $category != 'borrelhapjes'&& $category != 'softdrinks') $lijst .= ' ' . "\n"; if($category != 'warmedranken' && $category != 'borrelhapjes'&& $category != 'softdrinks') $lijst .= ' ' . "\n"; if($category != 'warmedranken') $lijst .= ' ' . "\n"; // $lijst .= ' ' . "\n"; $lijst .= ' ' . "\n"; $lijst .= ' ' . "\n"; $lijst .= '' . "\n"; // ALS ER ZOEK TERMEN ZIJN if($query != '') { // BIER PROGRAMMA if(!stristr($query,'bierprogramma')) $bierprogram .= ' AND code NOT LIKE \'%3%\''; // ZOEK SQL GENEREREN $fields = array('announce','category','keywords','producent','naam','type','kleur','land2','streek','ingredienten'); $q3 = explode(' ',$query); $q3 = array_unique($q3); $sqltmp = 'SELECT * FROM bier WHERE' . "\n"; $sqltmp .= 'id > 0' . "\n"; foreach($q3 as $word) { $sqltmp .= 'AND ( '; foreach($fields as $field) $sqltmp .= $field . ' LIKE \'%' . $word . '%\' OR' . "\n"; $sqltmp = substr($sqltmp,0,-4); $sqltmp .= ') '; } $sqlall = $sqltmp . "\n"; $sqlall .= 'AND category = \'' . $category . '\'' . "\n"; $sqlall .= 'AND code NOT LIKE \'%0%\'' . "\n"; $sqlall .= $bierprogram . "\n"; $results = 0; // GELIMITEERDE EN GESORTEERDE RECORDS $sql .= $sqlall . 'ORDER BY '. $s_order . "\n";; $result = mysql_query($sql) or die(report_error(__FILE__,__LINE__,mysql_errno(),mysql_error(),'$sql' . $sql)); while($row = mysql_fetch_array($result)) { $results++; $bier_id = $row['id']; $bier_code = $row['code']; $bier_category = $row['category']; $bier_keywords = $row['keywords']; $bier_announce = $row['announce']; $bier_producent = $row['producent']; $bier_naam = $row['naam']; $bier_type = $row['type']; $bier_kleur = $row['kleur']; $bier_land = $row['land']; $bier_land2 = $row['land2']; $bier_streek = $row['streek']; $bier_ingredienten = $row['ingredienten']; // $bier_prijs = $row['prijs']; // $bier_cl = $row['cl']; $bier_percentage = $row['percentage']; $bier_img = trim($bier_naam); $bier_img = str_replace(' ' ,'-' ,$bier_img); $bier_img = str_replace('-(bokaal)','',$bier_img); $bier_img = str_replace('-(klein)','',$bier_img); $bier_img = str_replace('-(groot)','',$bier_img); $bier_img = str_replace('-(vaasje)','',$bier_img); $bier_img = str_replace('-(fluitje)','',$bier_img); $bier_img = str_replace('-(pul)','',$bier_img); $bier_img = str_replace('-Hefe-Weisse','',$bier_img); $bier_img = str_replace('\'','',$bier_img); // 't IJ $bier_img = str_replace('°','',$bier_img); $bier_img = str_replace('.','',$bier_img); $bier_img = str_replace('&','and',$bier_img); $bier_img = str_replace('ä','a',$bier_img); $bier_img = str_replace('ã','a',$bier_img); $bier_img = str_replace('ç','c',$bier_img); $bier_img = str_replace('ü','u',$bier_img); $bier_img = str_replace('ë','e',$bier_img); $bier_img = str_replace('é','e',$bier_img); $bier_img = str_replace('è','e',$bier_img); $bier_img = str_replace('ï','i',$bier_img); $bier_img = str_replace('í','i',$bier_img); $bier_img = str_replace('ì','i',$bier_img); $bier_img = str_replace('ö','o',$bier_img); $bier_img = str_replace('ø','o',$bier_img); $bier_img = strtolower($bier_img); $noimg = ' *' ; if(file_exists('../images/etiketten/' . $bier_img . '.gif' )) { $imgteller = $imgteller+1; $imglist .= 'var bulletimg' . $imgteller . '=["../images/etiketten/' . $bier_img . '.gif", -100, 0, -28]' . "\n"; $noimg = ''; $rel = ' class="ddbullet" rel="bulletimg' . $imgteller . '"'; } else $rel = ' class="dd"'; $bier_producent2 = str_replace('\\','',$bier_producent); $bier_producent2 = urlencode($bier_producent2); $bier_producent2 = stripslashes($bier_producent2); $bier_producent2 = trim($bier_producent2); $bier_type2 = str_replace('\\','',$bier_type); $bier_type2 = urlencode($bier_type2); $bier_type2 = stripslashes($bier_type2); $bier_type2 = trim($bier_type2); $bier_land22 = str_replace('\\','',$bier_land2); $bier_land22 = urlencode($bier_land22); $bier_land22 = stripslashes($bier_land22); $bier_land22 = trim($bier_land22); $bier_naam = str_replace('&','&',$bier_naam); $toggle = ($toggle) ? 0:1; $class = ($toggle) ? "oneven":"even"; if(stristr($bier_announce,'nieuw')) $announce1 = '' . $bier_announce .''; if(stristr($bier_announce,'a.b.t.')) $announce2 = '' . $bier_announce . ''; if(stristr($bier_announce,'extra')) $announce3 = '' . $bier_announce . ''; $bier_land = strtolower($bier_land); // q2 in de zoekform $q2 = ''; foreach($q3 as $word) $q2 .= ' ' . $word; $q2 = trim($q2); $q2 = str_replace('\\','',$q2); $q2 = str_replace('\'',' ',$q2); $q2 = str_replace(' ','+',$q2); $q2 = str_replace('++','+',$q2); $q2 = stripslashes($q2); if (stristr($bier_code,'2')) $bier_prijs = 'N/A'; $lijst .= ' '. "\n"; // if($category != 'warmedranken' && $category != 'borrelhapjes') // $lijst .= ' ' . "\n"; $lijst .= ' '; if($category != 'warmedranken' && $category != 'borrelhapjes'&& $category != 'softdrinks') $lijst .= ' ' . "\n"; if($category != 'warmedranken' && $category != 'borrelhapjes' && $category != 'softdrinks') $lijst .= ' ' . "\n"; if($category != 'warmedranken' && $category != 'borrelhapjes'&& $category != 'softdrinks') $lijst .= ' ' . "\n"; if($category != 'warmedranken') $lijst .= ' ' . "\n"; // $lijst .= ' ' . "\n"; $lijst .= ' '. "\n"; $rel = ''; $announce1 = ''; $announce2 = ''; $announce3 = ''; $keywords .= $bier_naam . ','; $description .= ' - '. $bier_producent . ' ' . $bier_type . ' '. $bier_kleur . ' '. $bier_naam . ' ' . $bier_ingredienten . ' '. $bier_land2 . ' '. $bier_streek; } // while } // if $q $description = str_replace('&','&',$description); if($results == 0 && $query != '') { $lijst .= ' '. "\n"; $lijst .= ' '. "\n"; $lijst .= ' ' . "\n"; } if($results == 0 && $query == '') { $lijst .= ' '. "\n"; $lijst .= ' ' . "\n"; $lijst .= ' ' . "\n"; } $lijst .= ' ' . "\n"; $lijst .= '
naamclnaam%typekleurlandprijs
'. $bier_cl . '' . $bier_naam . ' ' . $noimg . '' . $announce1.$announce2.$announce3 . '' . @$bier_percentage . '' . $bier_type . '' . $bier_kleur. '' . $bier_land . ''. @$bier_prijs . '
'. "\n"; $lijst .= ' Geen zoekresultaten gevonden'. "\n"; $lijst .= '
' . "\n"; $lijst .= ' zoektips:
' . "\n"; $lijst .= ' • Maak eerst aan de rechterkant uw category keuze.
' . "\n"; $lijst .= ' • Klik evt. op een type, kleur of vlag om de resultaten te verfijnen.
' . "\n"; $lijst .= ' • U kunt ook zelf zoektermen invoeren of toevoegen
' . "\n"; $lijst .= ' • klik op een naam voor meer producten van dezelfde producent
' . "\n"; $lijst .= ' • Klik op de koppen om de resultaten te sorteren.
' . "\n"; $lijst .= ' • Beweeg de cursor over de naam om het etiket te tonen
' . "\n"; $lijst .= '    en evt. voor A.B.T info of andere mededelingen
' . "\n"; $lijst .= '
' . "\n"; include './menu.php'; if($category == 'bier' || $category == '') { $zoekhead = 'Zoeken in ' . $flesNum . ' bieren op fles en '. $vatNum . ' van het vat'; if(stristr($query,'vat')) $zoekhead = 'Zoeken in ' . $vatNum . ' bieren van het vat'; } else $zoekhead = 'Zoeken in ' . $_GET['q']; $c2 = str_replace('\\','',$c2); $c2 = str_replace('+',' ',$c2); $c2 = stripslashes($c2); $c2 = trim($c2); if(isset($q3[0])) { $query = ''; foreach($q3 as $word) $query .= ' ' . $word; } $query = str_replace('\\','',$query); $query = stripslashes($query); $query = trim($query); $assortimg = 'paas-front1'; if(stristr($query,'ale')) $assortimg = 'ale'; if(stristr($query,'trappist')) $assortimg = 'trappist'; if(stristr($query,'abdij')) $assortimg = 'abdij'; if(stristr($query,'speciaal')) $assortimg = 'speciaal'; if(stristr($query,'pils')) $assortimg = 'pilsner'; if(stristr($query,'alcoholvrij')) $assortimg = 'pilsner'; if(stristr($query,'fruit')) $assortimg = 'fruit'; if(stristr($query,'witbier')) $assortimg = 'witbier'; if(stristr($query,'dort')) $assortimg = 'witbier'; if(stristr($query,'pils')) $assortimg = 'pilsner'; if(stristr($query,'oudbruin')) $assortimg = 'oudbruin'; if(stristr($query,'wijn')) $assortimg = 'wijn'; if(stristr($query,'softdrinks')) $assortimg = 'softdrinks'; if(stristr($query,'jenever')) $assortimg = 'jenever'; ?> de Paas | |
logo


illustratie adres